Een goed bestuur begint bij u!

‘Behouden en verbeteren van wat we hebben’ is het uitgangspunt van het verkiezingsprogramma van VV2000/Leefbaar Vlaardingen (lijst 2).

Met trots presenteren wij ons verkiezingsprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014.

Zoals u van ons bent gewend: een Visbankprogramma op hoofdlijnen met een heldere visie en realiseerbare doelstellingen.

Onze hoofddoelstelling; het behouden van de huidige voorzieningen voor en door Vlaardingers.

Van ons geen loze beloften of sprookjes, maar duidelijke standpunten.

U weet dat wij doen, wat wij u beloven!

 

De keus is aan u, want uw mening telt!

Lijst 2. Met de komende gemeenteraadsverkiezing op 19 maart 2014 kan u uw stem laten horen en vooral laten gelden. Want wij van VV2000/Leefbaar Vlaardingen (lijst 2) vinden dat uw stem telt. Daarom zijn wij er van overtuigd dat de gemeenteraad,
het college en het ambtenarenapparaat er voor u is.

En wij hopen dan ook dat u die juiste keuze maakt, want niet stemmen is voor u en Vlaardingen niet de juiste keuze.

Wat wil VV2000/Leefbaar Vlaardingen?

PollersOnze doelstellingen zijn realiseerbaar, helder en duidelijk:

 • weg met de pollers op de Westhavenplaats
 • onbeperkt aantal koopzondagen
 • geen aanleg van Sportpark West
 • stadskantoor drie avonden per week open
 • straten die heel, schoon en veilig zijn
 • goedkoper of gratis parkeren in de binnenstad

 

Mobiliteit in Vlaardingen

Verkeer. VV2000/Leefbaar Vlaardingen (lijst 2) vindt dat wandelaars, fietsers, automobilisten en vrachtverkeer recht hebben op een goed wegennet en dat ontbreekt nog steeds in Vlaardingen. Dagelijks worden niet alleen onze inwoners maar ook bezoekers van onze stad geconfronteerd met de door het college van B&W veroorzaakte afsluitingen en verkeersopstoppingen, zoals Westhavenplaats, de Markgraaflaan en het Sluisplein. Tel daarbij op, dat het college van B&W weigert na te denken over
een realiseerbare definitieve oplossing voor de Marathonweg. Ze doen maar wat, zonder rekening te houden, wat de gevolgen zijn in de rest van de stad.

En die gevolgen zijn duidelijk zichtbaar. VV2000/Leefbaar Vlaardingen (lijst 2) vindt daarom dat deWesthavenplaats en het Sluisplein gewoon weer open gaan èn blijven.

Parkeren. Het parkeerbeleid wordt er niet beter op door de vele onduidelijke regels. Zelfs de politie en de parkeerwachters
snappen het niet meer. Hoogste tijd om in te voeren wat VV2000/Leefbaar Vlaardingen (lijst 2) al jaren roept. Bewoners parkeren gratis! Uitsluitend in het centrum is op bepaalde tijden betaald parkeren. In de omliggende wijken wordt in overleg met de bewoners gekeken of er regulering nodig is. Ook moeten de parkeermeters worden aangepast, zodat de minimale inworp € 0,10 is in plaats van de huidige € 0,50.

Een goed parkeerbeleid is een beleid dat wordt ondersteund door bewoners, ondernemers èn bezoekers van Vlaardingen!

De Blankenburgtunnel.
Helaas hebben PvdA, VVD en CDA in de Tweede Kamer gekozen voor de aanleg van de Blankenburgtunnel. Laat duidelijk zijn, dit is niet onze voorkeur. Nu de tunnel er komt vindt VV2000/Leefbaar Vlaardingen (lijst 2) dat we er maximaal van moeten
profiteren. Door op- en afritten aan te leggen vanaf de Maassluisedijk ontstaat er voor (vracht) verkeer een rondweg zodat we vrachtverkeer uit onze stad kunnen weren en kan de Marathonweg vrachtwagenvrij worden. Verder moet een deel van de compensatiegelden die Vlaardingen van het Rijk krijgt voor de aanleg van de tunnel, gebruikt worden om de Krabbeplas nu echt eens blauwalgen vrij te maken. Zodat Vlaardingen eindelijk het door velen gewenste buitenbad krijgt!

Veilig in Vlaardingen

Cameratoezicht. Het door ons gerealiseerde cameratoezicht in Vlaardingen heeft zijn nut bewezen. Ook rondom het Veerplein zijn inmiddels extra camera`s geplaatst. Voor veiliger winkelen, vindt VV2000/Leefbaar Vlaardingen (lijst 2) dat er in alle winkelcentra cameratoezicht moet komen. Daarnaast moet overlast aangepakt worden door politie en lichtblauwe brigade.

Wie vernielt betaalt, schade wordt verhaald op de dader. U moet veilig kunnen wonen, winkelen en recreëren!

Wat heeft VV2000/Leefbaar Vlaardingen bereikt?

Stadskantoor renovatie

VV2000/Leefbaar Vlaardingen (lijst 2) nam na de enorme verkiezingswinst in 2010 deel aan het college van B&W. Na helaas maar één jaar zijn wij eruit gezet omdat wij ons hielden aan onze beloften aan u.

Toch hebben we in die korte periode veel bereikt voor Vlaardingen:

 • een besparing van 30 miljoen euro op het nieuwe stadskantoor
 • minder ambtenaren
 • de herinvoering van een 36-urige werkweek voor ambtenaren
 • het verbeteren van de financiële positie

VV2000/Leefbaar Vlaardingen (lijst 2) ging na de vorming van het nieuwe college in de oppositie.
Wij vinden het absurd dat het huidige college en coalitiepartijen uitsluitend oog hebben voor eigen prestige projecten, zoals:

 • De afsluiting van de Westhavenplaats,
 • een nieuw duur museum,
 • het niet toestaan van de vrije koopzondagen,
 • de bouw van Sportpark West van bijna 2 miljoen euro.

Het huidige college en de coalitie maken geen plannen om te behouden wat we al hebben. Integendeel, door hun beleid dreigt er heel veel verloren te gaan.

De scheuren in uw omgeving worden steeds zichtbaarder:

 • Verenigingen en stichtingen die door actieve burgers worden gerund krijgen steeds minder subsidies en moeten steeds meer zelf betalen.
 • Straten verloederen door slecht onderhoud, onkruid en zwerfvuil.
 • De financiële positie van de gemeente Vlaardingen wordt steeds slechter.

De huidige coalitie partijen hobbyen lekker door van uw centen, want vergis u niet, u bent uiteindelijk degene die dit alles betaalt. Het wordt dan ook hoog tijd dat de gemeenteraad en het college van B&W naar u luistert en daar ook naar handelt!

Stem daarom op VV2000/Leefbaar Vlaardingen, (lijst 2). Wij geven u een stem.

Wonen in Vlaardingen

Woonlasten. Wij vinden de gemeentelijke woonlasten nog steeds te hoog en u betaalt teveel voor wat u er voor terug krijgt aan voorzieningen. VV2000/Leefbaar Vlaardingen (lijst 2) vindt dat u voor deze hoge woonlasten minstens mag verwachten dat:

 • Het stadhuis minimaal drie avonden per week open is voor burgerzaken
 • Uw straten en stoepen schoon, heel en veilig zijn.
 • U in de stad kunt parkeren voor een redelijk tarief.
 • U in alle winkelcentra in Vlaardingen veilig boodschappen kan doen.
 • Dat de bestaande voorzieningen blijven bestaan en niet worden wegbezuinigd.

Zolang dit allemaal niet gerealiseerd is, moeten de gemeentelijke woonlasten verlaagd worden!

Woningbouw en particuliere woningverbetering. Er worden in Vlaardingen gelukkig de laatste jaren steeds nieuwe woningen gebouwd. Het tempo ligt door de economische tegenwind wat lager dan gehoopt, maar toch zien we met zijn allen
de stad opknappen. Door minder dure en dus meer betaalbare woningen te bouwen kan Vlaardingen zich verder ontwikkelen.
Door de nieuwbouw en renovatie is het sociale woonaanbod sterk verbeterd. VV2000/Leefbaar Vlaardingen (lijst 2) vindt het nu hoog tijd om het project ´particuliere woningverbetering´ uit te gaan voeren in heel Vlaardingen zodat ook de particuliere huiseigenaren in de VOP, Ambacht en de Oostwijk gebruik kunnen maken van deze regeling om achterstallig onderhoud aan eigen woning aan te pakken.

Zorg in Vlaardingen

Iedereen. Het uitgangspunt van VV2000/Leefbaar Vlaardingen (lijst 2) is dat de zorg van en voor iedere Vlaardinger
is. Wie hulp nodig heeft en hulp wil, moet hulp krijgen! Door alle taken die de gemeente van het Rijk moet overnemen, zoals WMO, Jeugdzorg en Arbeidsparticipatiewet, is er wel veel werk aan de winkel om er voor te zorgen dat er niemand tussen wal
en schip raakt. Hoewel we nog niet precies weten wat er allemaal op ons afkomt, weten we genoeg om alvast beleid te gaan maken, dat aansluit op de zorgvraag.

VV2000/Leefbaar Vlaardingen staat erop dat zorg wordt verleend door professionals!

Waar wij ons ernstig zorgen over maken, is het sluiten van bejaardentehuizen en de aanleunwoningen. De gemeente, woningcorporaties en zorgaanbieders moeten een alternatieve woonvorm realiseren voor de mensen die hier gebruik van willen maken.

Door intensief samen te werken met onze buurgemeenten kunnen we een totaal zorgpakket blijven aanbieden in Vlaardingen.

Vlaardingen heeft een effectief jeugdbeleid dat gewaarborgd moet blijven ook als de gemeente hier verantwoordelijk voor wordt. Ambtenaren krijgen geen zesdaagse cursus tot jeugdpsycholoog dit is werk voor professionals!

Bestuur van Vlaardingen

Het moet beter en het kan beter.  ‘Behouden en verbeteren van wat we hebben´ begint bij de betrouwbaarheid en integriteit van het gemeentebestuur. Wij vinden het vreemd dat in Vlaardingen raadsleden geen verklaring omtrent gedrag (VOG) nodig hebben, terwijl dit voor bijna alle vrijwilligers in Vlaardingen wel verplicht is.

Alle kandidaten van VV2000/Leefbaar Vlaardingen (lijst 2) beschikken over een VOG voor politieke ambtsdrager, dit is een extra strenge VOG met een terugkijktijd van maar liefst 10 jaar. Wij vinden dat alle raadsleden van de overige partijen voor
hun installatie ook een VOG moeten overleggen.

De organisatie. Dankzij VV2000/Leefbaar Vlaardingen (lijst 2) heeft Vlaardingen 30 miljoen euro bespaard op een nieuw stadskantoor. Door ons is er geen duur  nieuw stadskantoor gebouwd, maar is het oude kantoor op een uitstekende manier gerenoveerd, dat ook past bij de omgeving.

Ook door ons beleid werken de Vlaardingse ambtenaren weer gewoon 36 uur per week en zijn we hard op weg om eindelijk weer tot een normaal aantal ambtenaren te komen.

Bereikbaarheid. Elke Vlaardinger kan gelukkig steeds meer zaken via de gemeentelijke website afhandelen, zoals bijvoorbeeld een verhuizing. Dat scheelt een boel ambtenaren. Toch zijn nog altijd zaken waarvoor u persoonlijk naar het stadskantoor moet komen. Waarvoor daar een vrije ochtend voor nemen?? Wij willen daarom dat het stadskantoor voortaan minimaal drie avonden per week open is voor baliebezoek.

Burgerparticipatie. Bewoners zijn de ervaringsdeskundigen van hun eigen woonomgeving. Of het nu gaat om bomen, plantsoenen, parkeerplaatsen of stoepen, u weet zelf het beste wat wel of niet in uw straat werkt. De huidige vorm van burgerparticipatie, die bestaat uit een groep enthousiaste bewoners uit de hele wijk moet zich bezig houden met wijkgerelateerde zaken. U als bewoner van uw straat moet zeggenschap hebben over bv. de herinrichting van uw eigen straat. Dat vinden wij echte burgerparticipatie!

Broekpolder

Groen in Vlaardingen

Groen en duurzaamheid. Vlaardingen is en blijft groen! Niet alleen de Broekpolder en de Krabbeplas maar ook het groen in de wijken moet goed onderhouden worden. Verder worden groene duurzame initiatieven gestimuleerd.

 

Koopzondag

Ondernemen in Vlaardingen

Werkgelegenheid. In Vlaardingen is te weinig werkgelegenheid dat komt omdat veel te weinig bedrijven zich vestigen in Vlaardingen. Zij kiezen voor een andere stad met minder rare en betuttelende regeltjes. VV2000/Leefbaar Vlaardingen (lijst 2) wil daarom minder regels en betutteling, zodat Vlaardingen weer een stad wordt waar bedrijven zich graag vestigen en er meer banen komen.

Verder vinden we dat ondernemers meer zelf mogen beslissen. Geef de koopzondag vrij, de winkelier kan zelf uitmaken of hij open of dicht is. Geef (horeca)-ondernemers meer ruimte om creatief te ondernemen. Beloon en ondersteun een goed (ondernemers) initiatief. De gemeente is er immers ook voor ondernemers en niet andersom.

 

Samen leven in Vlaardingen

Iedereen doet mee. Of je nu geboren bent in Vlaardingen of niet, wanneer je in Vlaardingen woont ben je een onderdeel
van de Vlaardingse samenleving. Als bewoner van Vlaardingen tel je en doe je mee! Je hebt rechten en plichten. Je hebt het recht op hulp wanneer je dat nodig hebt en je hebt de plicht om je normaal te gedragen. Asociaal gedrag wordt niet geaccepteerd.

Of je nu jong, oud, moslim of Oost-Europeaan bent. Vlaardingen is van en voor iedereen!

Kunst en Cultuur. In onze stad hebben we een ruim aanbod van kunst en cultuur. Het nieuwe kunsteducatiecentrum Kade 40, het nieuw te openen Museum Vlaardingen, de Kroepoekfabriek en de Stadsgehoorzaal zijn het bekendst. Allemaal heel waardevol voor Vlaardingen waarin heel veel geld is geïnvesteerd.

VV2000/Leefbaar Vlaardingen (lijst 2) vindt dat deze investeringen nietverloren mogen gaan. We moeten hier niet verder op
bezuinigen. Maar wij vinden óók dat dit niet moet leiden tot een bodemloze put waarin jaarlijkse subsidies verdwijnen. Gemeente
en de cultuurinstellingen moeten samen tot een oplossing komen die het voortbestaan garandeert.

Sport. De sportverenigingen in Vlaardingen hebben het zwaar. Naast de bezuinigingen op hun subsidies moeten zij ook ineens buitensporige huurverhogingen gaan betalen. Dit betekent hogere contributie voor iedereen die lid is van een sportvereniging. Of je nu voetbalt, zwemt of turnt het lidmaatschap wordt duurder. Vooral voor de gezinnen met een middeninkomen is dat een grote zorg.

In de afgelopen 10 jaar zijn er vele miljoenen geïnvesteerd in de Vlaardingse sport, maar wanneer er op huidige wijze wordt door bezuinigd staan deze dure sportaccommodaties straks leeg! VV2000/Leefbaar Vlaardingen (lijst 2) vindt dat Sportpark
West niet gerealiseerd moet worden. Met die 1,2 miljoen euro die we zo besparen, hoeft er minder bezuinigd te worden.

Tot slot

VV2000/Leefbaar Vlaardingen (lijst 2) heeft in 2010 slechts één jaar deelgenomen aan het college van B&W. Toen hebben we heel veel bereikt, zoals geen duur stadskantoor. U heeft kunnen lezen,  dat wij vinden, dat er nog steeds heel veel werk aan de winkel is.

Met uw stem kunt u er weer voor zorgen dat wij kunnen doen wat wij u beloven. Vindt u het ook de hoogste tijd dat het Vlaardingse bestuur eindelijk weer echt naar u gaat luisteren.

De partij van Vlaardingers voor Vlaardingers!

Waarom landelijk denken? Als je lokaal stemt!

Lijst 2 VV2000/LV