DENK AAN UW HART!

Na het lezen van deze voorjaarsnota werden wij wel even stil. Want voorzitter het was VV2000/Leefbaar Vlaardingen die in de afgelopen jaren heeft geroepen dat de coalitiepartijen geen echte keuzes maakten. Dat de coalitiepartijen elk jaar weer uitsluitend de kaasschaafmethode gebruikten. Een beetje bezuinigen op dit en een beetje bezuinigen op dat. Vanavond in deze voorjaarsnota maken de coalitiepartijen SP, PvdA, CDA, D66 en de CU/SGP hun keuzes bekent. Vlaardingen gaat op zwart! Vanavond beginnen we met afscheid nemen van het Vlaardingen zoals we het kennen. En wanneer je afscheid neemt van een goede, oude, trouwe vriend ben je in rouw, kleed je jezelf in het zwart om die gevoelens kenbaar te maken. Is alle hoop dan verdwenen???
Nee, gelukkig niet maar daar kom ik zo op terug!

Mensen en voorzieningen maken de stad, wat voor gemeente willen we zijn, keuzes voor de toekomst en samen aan zet zijn uitspraken die in de afgelopen jaren door deze raadszaal zijn gevlogen. Hoe verhoudt zich dat, tot deze nota???
Laten we een aantal voostellen even door nemen;
Spoortunnel marathonweg, de coalitie hoopt dat Vlaardingen vanuit de regio € 5 milj. extra subsidie gaat ontvangen. Dit is niet zeker, en wanneer iets niet zeker is noemt VV2000/Leefbaar Vlaardingen dit gokken. Wanneer deze miljoenen niet komen dan is er direct alweer een jaarlijks tekort van € 395.000 per jaar.
De coalitie hoopt meer erfpachtgronden te kunnen verkopen, hoe reëel is die hoop?
De coalitie hoopt dat zij van de vakbond mag bezuinigen op de secondaire arbeidsvoorwaarden van onze ambtenaren. Hoopt op een bezuiniging van € 1 milj!
Verzekeringen, volgens deze coalitie kan 2/3 van het verzekeringspakket eruit! Wat moet het fijn zijn om in een wereld te leven waarin je ervan uit gaat dat er nooit wat gebeurt.

De Stadsgehoorzaal, een begrip in Vlaardingen en omgeving! Een investering van € 14 milj. volgens de gemeente cijfers, mag weg rotten. De coalitie zegt de deuren open te houden voor amateur gezelschappen, maar die kosten zitten niet doorberekend in deze voorjaarsnota. Wanneer je die kosten wel doorberekend zal de daadwerkelijke bezuiniging rond de € 400.000 liggen. Wij hoeven de insprekers van afgelopen week niet te herhalen dat de Stadsgehoorzaal miljoenen oplevert voor de Vlaardingse economie. VV2000/Leefbaar Vlaardingen heeft de coalitie de afgelopen jaren gewaarschuwd bij nieuwe investeringen. Denk aan de Kroepoekfabriek, het Museum Vlaardingen en kade 40. Prachtige plannen hebben wij aangegeven maar kan de gemeente Vlaardingen aan al die verplichtingen blijven voldoen was keer op keer onze vraag. Wij hebben gemeend dat de gemeente niet in staat zou zijn om aan al die verplichtingen te blijven voldoen en hebben daarom ook tegen gestemd. Zie hier het resultaat! Zelfs het nieuwe Kade 40, nog geen jaar open en nu al geconfronteerd worden met een bezuiniging en uitbreiding van het takenpakket, lekker bezig, goed over nagedacht!
De stadsdichter en de beeldende kunst verdwijnen nu echt uit Vlaardingen.

De Bibliotheek verdwijnt als het aan deze coalitie ligt! De coalitie kijkt niet naar de meerwaarde van de bieb voor onze inwoners, die kunnen toch terecht in Rotterdam.
De Kulk, die moet het zelf maar uitzoeken stellen SP, PvdA, CDA, D66 en de CU/SGP. Geld zat, of toch niet? De Kulk heeft de afgelopen jaren exact gedaan wat de gemeente gevraagd heeft. Wordt financieel gezond, zorg voor een reëel onderhoudsplan en reserveer hiervoor geld binnen uw begroting. Check, aan alles is voldaan en wat krijgen zij terug van deze coalitie, gebruik uw groot onderhoudpot maar om open te blijven. Gediplomeerde badmeesters kunt u best laten vervangen door vrijwilligers, U bent de Kulk en die hoeft zich niet te houden aan de wettelijke eisen aldus deze coalitie!
De organisatie`s voor de jeugd krijgen nog een extra bezuiniging voor de kiezen van maar liefst € 200.000 per jaar en de mevrouw van het stadsarchief die 1 dag per week de Vlaardingse jeugd nog wat geschiedenis probeert mee te geven raakt nu echt haar baan kwijt! Ook de oud-leerlingen van de Ericaschool moeten het maar alleen zien te redden terwijl wij allemaal weten dat dit op termijn veel meer geld gaat kosten dan het huidige budget.

Particuliere woningverbetering, in plaats van het product kostendekkend te maken en echt het verschil te kunnen maken in bv, de VOPwijk, het Centrum en de Oostwijk. Kiest deze coalitie voor het wegbezuinigen van het bestaande budget en maakt een balie voor de Vereniging van eigenaren die daar voor advies terecht kunnen. Een jaar of 4 geleden is de landelijke wetgeving veranderd en bijna alle VVE`s voldoen aan deze wetgeving en hebben dus uw advies niet nodig!
Wijkcentra gaan dicht! Hoe bestaat het dat de coalitie deze keuze maakt want de Jeugdzorg, Ouderenzorg, kansarmen, integratie, enz. wil men per 1 jan 2015 allemaal wijkgericht opzetten. 1 loket voor alle problemen en zoveel mogelijk waarborgen dat er niemand tussen wal en schip valt. Wijkcentra worden gebruikt door alle lagen van de Vlaardingse bevolking. Van jong tot oud, alle culturen die Vlaardingen kent verbonden via de wijkcentra. Het belangrijkste middel wat een stad heeft voor de sociale controle en de sociale cohesie in de wijken. Hoe kan men het ene opzetten en te gelijkertijd het ander sluiten terwijl het hand in hand gaat?
Dit zelfde geldt ook voor Vele Vlaardingers één Huis. Vlaardingen kampt nog steeds met de nodige integratieproblemen. Door de komst van vele Polen, Hongaren, Letten, en Syriërs is er juist een nieuwe taak bij gekomen voor deze organisatie. Natuurlijk moet er gekeken worden naar hoe deze ingevuld moet worden maar daar is deze organisatie echt wel toe in staat.
De kinderboerderij wordt een zorgboerderij, op zich prima plan maar wel met de nodige haken en ogen want wat voor soort zorgboerderij heeft de coalitie dan voor ogen? Gericht op kinderen met een beperking of juist in het kader van de participatiewet om volwassenen met een beperking een dagbesteding te kunnen bieden? VV2000/Leefbaar Vlaardingen wil, zoals de wethouder weet, hier graag over mee praten.

Veiligheid voor bijna iedereen naast wonen en werken prioriteit 1! Gelukkig laten de cijfers zien dat het beter gaat met de veiligheid in Vlaardingen. Minder inbraken, minder straatberovingen, gelukkig! Echter om nu direct de lichtblauwe brigade met 4 man te korten vinden wij tekort door de bocht. Tevens hebben wij vernomen dat de gemeente per 1-1-2015 weer extra taken erbij krijgt die nu door de politie worden uitgevoerd. Graag horen wij hier meer over.
Wegen en Verkeer

Hoe staat het met het mobiliteitsplan, gaan we dat dit jaar nog een keer zien? Bij voorkeur voor de begroting want wij constateren een aantal alarmerende zaken. Parkeren in Vlaardingen, ooit onder het motto, de eerlijke verdeling van parkeerplaatsen van bewoners met de ambitie om kostendekkend te worden. Inmiddels maakt de gemeente 6 ton winst per jaar door veel minder te controleren op straat maar dat zeggen we niet hardop, oeps! De coalitie besluit dat dit smaakt naar meer en verhoogt alle tarieven op de gok dat het een miljoen kan opleveren per jaar. Sinds wanneer is parkeren voor u allen een melkkoe?

De OZB gaat weer omhoog, 2,4% is na 4 jaar wel bijna 10%! In het verleden hebben de coalitiepartijen altijd aangeven dit te kunnen rechtvaardigen door het voorzieningen niveau in de stad. Wanneer je voornemens bent de Stadsgehoorzaal, De Kulk, De bibliotheek, De wijkcentra, enz. te sluiten zou volgens uw eigen beredenering de OZB dus verlaagd moeten worden! Of erkent u nu dat ook de OZB gebruikt wordt als melkkoe? VV2000/Leefbaar Vlaardingen is net als de afgelopen jaren fel tegen deze verhoging want niet de koe maar wel de koek is op bij deze kleine groep belastingbetalers!
VV2000/Leefbaar Vlaardingen heeft tijdens de coalitieonderhandelingen al aangegeven deze bezuinigingsronde anders in te willen vullen. Wij hebben met het huidige college gesproken over de invulling van de drie grote decentralisaties Jeugdzorg, WMO en Participatie, de omvorming binnen onze eigen organisatie en het invullen van de formatieplaatsen. Daarnaast hebben wij voorgesteld om de takendiscussie nu echt te voeren met de raad. Er ligt een stapel papier met daarop alle bovenwettelijke taken die de gemeente Vlaardingen nu uitvoert. Ongeveer 10% van alles wat de gemeente doet is verplicht, de overige 400+ taken zijn een vrije keus. VV2000/Leefbaar Vlaardingen is ervan overtuigd dat de Vlaardingse raad in staat is om daar meer uit te halen dan het dereguleren van de kapvergunningen. Tevens hebben wij het college aangeraden om uitstel te vragen op de begroting en indien nodig om de provincie te sussen, het aandelenpakket van Irado te koop aan te bieden wat een directe eenmalige opbrengst van minimaal € 5 milj. oplevert. Dat bij elkaar had tijd en ruimte gecreëerd om raadsbreed echt samen aan zet te kunnen zijn. Coalitie en college staan voor deze oplossingen niet open en kiezen er dus voor om alleen aan zet te zijn en daar is Vlaardingen letterlijk en figuurlijk klaar mee!

Voorzitter, wij hadden beloofd terug te komen op hoop! Want hoe moedeloos, boos, gefrustreerd en teleurgesteld je je af en toe kunt voelen, hoop komt altijd weer boven drijven. Namens alle mensen die zich hebben laten horen, hier in de raadzaal, via telefoon, mail, op internet en buiten op straat geeft VV2000/Leefbaar Vlaardingen u het symbolische hart met de daarbij behorende hoop van al deze mensen. Wij vragen de SP, PvdA, CDA, D66 en de CU/SGP om tot aan de begrotingsbehandeling in de eerste week van november regelmatig naar dat hart te kijken. Want realiseer u allen goed dat ook het grootste, meest veerkrachtige hart wanneer het lang genoeg fijn geknepen wordt stuk gaat.

PDF : Voorjaarsnota 2014